Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

 

Výsledky šetření Havlíčkova Borová