Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

 

Různé důležité odkazy

Spolek pro obnovu venkova - nositel projektu: www.spov.org

Evropský sociální fond www.esfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz