Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

 

PRO Tučín

Program rozvoje obce Tučín je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2018–2025, tj. na 8 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 15–20 let (přibližně do roku 2035).

Přiložené soubory:
PRO Tučín.pdf