Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

 

PRO Nečtiny

Program rozvoje obce Nečtiny je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019–2024. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi.

Přiložené soubory:
PRO Nečtiny.pdf