Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

 

PRO Čermná nad Orlicí

Program rozvoje obce Čermná nad Orlicí je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019–2024, tj. na 6 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což odpovídá realizaci 3 návazných PRO).

Přiložené soubory:
PRO VČermná nad Orlicí.pdf